FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Radom

Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

Siedziba Radom 26-610
ul. Struga 26/28
Telefony 0-48 362-95-210-48 362-95-010-48 362-95-47
Faks 0-48 363-11-50
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT57101010100164472221000000
VAT07101010100164472222000000
PIT54101010100164472223000000
d.j.b.
in.d48101010100164472227000000
j.b.
wyd.92101010100164472230000000
doch.42101010100164472231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

Siedziba Radom 26-600
ul. Toruńska 3
Telefony 0-48 360-30-61
Faks 0-48 331-84-48
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT07101010100027272221000000
VAT54101010100027272222000000
PIT04101010100027272223000000
d.j.b.
in.d95101010100027272227000000
j.b.
wyd.42101010100027272230000000
doch.89101010100027272231000000
Uwagi

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

Siedziba Radom 26-615
ul. Zbrowskiego 106
Telefony 0-48 368-14-00
Faks 0-48 368-14-98
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT49101010100096542221000000
VAT96101010100096542222000000
PIT46101010100096542223000000
d.j.b.
in.d40101010100096542227000000
j.b.
wyd.84101010100096542230000000
doch.34101010100096542231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: