FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Ruda Śląska

Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej

Siedziba Ruda Śląska 41-700
ul. Kokotek 6
Telefony 0-32 342-04-00
Faks 0-32 342-05-08
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT04101012123062292221000000
VAT51101012123062292222000000
PIT98101012123062292223000000
d.j.b.
in.d92101012123062292227000000
j.b.
wyd.39101012123062292230000000
doch.86101012123062292231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI