FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podkarpackie

Urząd Skarbowy Rzeszów

Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Siedziba Rzeszów 35-234
ul. Siemieńskiego 18
Telefony 0-17 862-73-33
Faks 0-17 852-18-85
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT85101015280010652221000000
VAT35101015280010652222000000
PIT82101015280010652223000000
d.j.b.
in.d76101015280010652227000000
j.b.
wyd.23101015280010652230000000
doch.70101015280010652231000000
Uwagi

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

Siedziba Rzeszów 35-309
ul. Podwisłocze 42
Telefony 0-17 852-52-77
Faks 0-17 852-66-08
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT92101015280010072221000000
VAT42101015280010072222000000
PIT89101015280010072223000000
d.j.b.
in.d83101015280010072227000000
j.b.
wyd.30101015280010072230000000
doch.77101015280010072231000000
Uwagi

Podkarpacki Urząd Skarbowy

Siedziba Rzeszów 35-959
ul. Geodetów 1
Telefony 0-17 860-30-40
Faks 0-17 864-21-52
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT45101015280020202221000000
VAT92101015280020202222000000
PIT42101015280020202223000000
d.j.b.
in.d36101015280020202227000000
j.b.
wyd.80101015280020202230000000
doch.30101015280020202231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI