FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podlaskie

Urząd Skarbowy Siemiatycze

Urząd Skarbowy w Siemiatyczach

Siedziba Siemiatycze 17-300
ul. Pałacowa 18
Telefony 0-85 656-13-90
Faks 0-85 655-27-40
Konta bankowe
NBP O/O Białystok
d.
CIT07101010490275732221000000
VAT54101010490275732222000000
PIT04101010490275732223000000
d.j.b.
in.d95101010490275732227000000
j.b.
wyd.42101010490275732230000000
doch.89101010490275732231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI