FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Skarżysko Kamienna

Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej

Siedziba Skarżysko Kamienna 26-110
ul. 1-go Maja 56
Telefony 0-41 251-66-30
Faks 0-41 251-71-36
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT28101012380812722221000000
VAT75101012380812722222000000
PIT25101012380812722223000000
d.j.b.
in.d19101012380812722227000000
j.b.
wyd.63101012380812722230000000
doch.13101012380812722231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: