FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podlaskie

Urząd Skarbowy Sokółka

Urząd Skarbowy w Sokółce

Siedziba Sokółka 16-100
ul. Białostocka 47
Telefony 0-85 711-96-90
Faks 0-85 711-54-14
Konta bankowe
NBP O/O Białystok
d.
CIT09101010490180922221000000
VAT56101010490180922222000000
PIT06101010490180922223000000
d.j.b.
in.d97101010490180922227000000
j.b.
wyd.44101010490180922230000000
doch.91101010490180922231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI