FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Sokołów Podlaski

Urząd Skarbowy w Sokołowie Podlaskim

Siedziba Sokołów Podlaski 08-300
ul. Węgrowska 5
Telefony 0-25 781-27-61
Faks 0-25 781-27-61 wew.130
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT69101010100272672221000000
VAT19101010100272672222000000
PIT66101010100272672223000000
d.j.b.
in.d60101010100272672227000000
j.b.
wyd.07101010100272672230000000
doch.54101010100272672231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: