FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Starachowice

Urząd Skarbowy w Starachowicach

Siedziba Starachowice 27-200
ul. Składowa 33
Telefony 0-41 27-62-100
Faks 0-41 276-21-29
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT71101012380813732221000000
VAT21101012380813732222000000
PIT68101012380813732223000000
d.j.b.
in.d62101012380813732227000000
j.b.
wyd.09101012380813732230000000
doch.56101012380813732231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI