FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński

Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim

Siedziba Stargard Szczeciński 73-110
ul. Towarowa 15
Telefony 0-91 57-63-200
Faks 0-91 57-63-201
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT85101015990057442221000000
VAT35101015990057442222000000
PIT82101015990057442223000000
d.j.b.
in.d76101015990057442227000000
j.b.
wyd.23101015990057442230000000
doch.70101015990057442231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI