FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Strzelin

Urząd Skarbowy w Strzelinie

Siedziba Strzelin 57-100
ul. Bolka I Świdnickiego 14
Telefony 0-71 392-72-86
Faks 0-71 392-72-88
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT21101016740008822221000000
VAT68101016740008822222000000
PIT18101016740008822223000000
d.j.b.
in.d12101016740008822227000000
j.b.
wyd.56101016740008822230000000
doch.06101016740008822231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI