FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podkarpackie

Urząd Skarbowy Strzyżów

Urząd Skarbowy w Strzyżowie

Siedziba Strzyżów 38-100
ul. Daszyńskiego 6
Telefony 0-17 276-15-59
Faks 0-17 276-14-62
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT80101015282011622221000000
VAT30101015282011622222000000
PIT77101015282011622223000000
d.j.b.
in.d71101015282011622227000000
j.b.
wyd.18101015282011622230000000
doch.65101015282011622231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: