FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Sucha Beskidzka

Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

Siedziba Sucha Beskidzka 34-200
ul. Mickiewicza 36
Telefony 0-33 874-45-74
Faks 0-33 874-35-29
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT89101012700035222221000000
VAT39101012700035222222000000
PIT86101012700035222223000000
d.j.b.
in.d80101012700035222227000000
j.b.
wyd.27101012700035222230000000
doch.74101012700035222231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI