FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubuskie

Urząd Skarbowy Świebodzin

Urząd Skarbowy w Świebodzinie

Siedziba Świebodzin 66-200
ul. Sobieskiego 6
Telefony 0-68 456-06-00
Faks 0-68 456-06-01
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT88101017040056142221000000
VAT38101017040056142222000000
PIT85101017040056142223000000
d.j.b.
in.d79101017040056142227000000
j.b.
wyd.26101017040056142230000000
doch.73101017040056142231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI