FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Świnoujście

Urząd Skarbowy w Świnoujściu

Siedziba Świnoujście 72-600
ul. Pułaskiego 7
Telefony 0-91 322-02-00
Faks 0-91 321-54-17
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT55101015990057572221000000
VAT05101015990057572222000000
PIT52101015990057572223000000
d.j.b.
in.d46101015990057572227000000
j.b.
wyd.90101015990057572230000000
doch.40101015990057572231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: