FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Szamotuły

Urząd Skarbowy w Szamotułach

Siedziba Szamotuły 64-500
ul. B. Chrobrego 17A
Telefony 0-61 292-06-14
Faks 0-61 292-06-40
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT67101014690015602221000000
VAT17101014690015602222000000
PIT64101014690015602223000000
d.j.b.
in.d58101014690015602227000000
j.b.
wyd.05101014690015602230000000
doch.52101014690015602231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI