FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Szczecinek

Urząd Skarbowy w Szczecinku

Siedziba Szczecinek 78-400
ul. Mickiewicza 13/14
Telefony 0-94 37-14-600
Faks 0-94 37-14-681
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT18101015990176622221000000
VAT65101015990176622222000000
PIT15101015990176622223000000
d.j.b.
in.d09101015990176622227000000
j.b.
wyd.53101015990176622230000000
doch.03101015990176622231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: