FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

warmińsko-mazurskie

Urząd Skarbowy Szczytno

Urząd Skarbowy w Szczytnie

Siedziba Szczytno 12-100
ul. Warszawska 5
Telefony 0-89 624-32-51
Faks 0-89 624-36-61
Konta bankowe
NBP O/O Olsztyn
d.
CIT93101013970081942221000000
VAT43101013970081942222000000
PIT90101013970081942223000000
d.j.b.
in.d84101013970081942227000000
j.b.
wyd.31101013970081942230000000
doch.78101013970081942231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI