FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Szydłowiec

Urząd Skarbowy w Szydłowcu

Siedziba Szydłowiec 26-500
ul. Widok 6
Telefony 0-48 617-00-81
Faks 0-48 617-14-54
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT67101010100350992221000000
VAT17101010100350992222000000
PIT64101010100350992223000000
d.j.b.
in.d58101010100350992227000000
j.b.
wyd.05101010100350992230000000
doch.52101010100350992231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI