FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Tomaszów Mazowiecki

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Siedziba Tomaszów Mazowiecki 97-200
ul. Mireckiego 37
Telefony 0-44 725-60-00
Faks 0-44 724-23-86
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT04101013711411102221000000
VAT51101013711411102222000000
PIT98101013711411102223000000
d.j.b.
in.d92101013711411102227000000
j.b.
wyd.39101013711411102230000000
doch.86101013711411102231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI