FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

kujawsko-pomorskie

Urząd Skarbowy Toruń

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

Siedziba Toruń 87-100
ul. Szosa Chełmińska 34/36
Telefony 0-56 610-91-00
Faks 0-56 610-91-11
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT17101010780039262221000000
VAT64101010780039262222000000
PIT14101010780039262223000000
d.j.b.
in.d08101010780039262227000000
j.b.
wyd.52101010780039262230000000
doch.02101010780039262231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu

Siedziba Toruń 87-100
ul. Mazowiecka 63/65
Telefony 0-56 611-60-01
Faks 0-56 611-60-31
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT85101010780026422221000000
VAT35101010780026422222000000
PIT82101010780026422223000000
d.j.b.
in.d76101010780026422227000000
j.b.
wyd.23101010780026422230000000
doch.70101010780026422231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI