FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

kujawsko-pomorskie

Urząd Skarbowy Tuchola

Urząd Skarbowy w Tucholi

Siedziba Tuchola 89-500
Pl. Zamkowy 4
Telefony 0-52 336-33-00
Faks 0-52 336-33-27
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT93101010780009962221000000
VAT43101010780009962222000000
PIT90101010780009962223000000
d.j.b.
in.d84101010780009962227000000
j.b.
wyd.31101010780009962230000000
doch.78101010780009962231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE