FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podkarpackie

Urząd Skarbowy Ustrzyki Dolne

Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych

Siedziba Ustrzyki Dolne 38-700
ul. Kopernika 1
Telefony 0-13 461-21-43
Faks 0-13 461-37-90
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT06101015280911122221000000
VAT53101015280911122222000000
PIT03101015280911122223000000
d.j.b.
in.d94101015280911122227000000
j.b.
wyd.41101015280911122230000000
doch.88101015280911122231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: