FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Wałbrzych

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu

Siedziba Wałbrzych 58-306
ul. Uczniowska 21
Telefony 0-71 664 33 00
Faks 0-74 841-13-01
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT58101016740046912221000000
VAT08101016740046912222000000
PIT55101016740046912223000000
d.j.b.
in.d49101016740046912227000000
j.b.
wyd.93101016740046912230000000
doch.43101016740046912231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: