FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Warszawa

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Siedziba Warszawa 00-052
ul. Mazowiecka 9
Telefony 0-22 34-33-500
Faks 0-22 34-33-549
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT20101010100164212221000000
VAT67101010100164212222000000
PIT17101010100164212223000000
d.j.b.
in.d11101010100164212227000000
j.b.
wyd.55101010100164212230000000
doch.05101010100164212231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Siedziba Warszawa 00-193
ul. Stawki 2
Telefony 0-22 860-71-17
Faks 0-22 860-71-05
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT87101010100164342221000000
VAT37101010100164342222000000
PIT84101010100164342223000000
d.j.b.
in.d78101010100164342227000000
j.b.
wyd.25101010100164342230000000
doch.72101010100164342231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI