FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo

Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo

Siedziba Warszawa Bemowo 02-325
ul. Białobrzeska 53A
Telefony 0-22 570-88-03
Faks 0-22 658-31-59
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT11101010100165512221000000
VAT58101010100165512222000000
PIT08101010100165512223000000
d.j.b.
in.d02101010100165512227000000
j.b.
wyd.46101010100165512230000000
doch.93101010100165512231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: