FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Warszawa Bielany

Urząd Skarbowy Warszawa Bielany

Siedziba Warszawa Bielany 01-844
ul. Skalbmierska 5
Telefony 0-22 569-32-00
Faks 0-22 834-47-53
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT39101010100166102221000000
VAT86101010100166102222000000
PIT36101010100166102223000000
d.j.b.
in.d30101010100166102227000000
j.b.
wyd.74101010100166102230000000
doch.24101010100166102231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: