FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów

Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów

Siedziba Warszawa Mokotów 02-676
ul. Postępu 16a
Telefony 22 50 20 000
Faks 22 50 20 218
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT03101010100165482221000000
VAT50101010100165482222000000
PIT97101010100165482223000000
d.j.b.
in.d91101010100165482227000000
j.b.
wyd.38101010100165482230000000
doch.85101010100165482231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: