FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Siedziba Warszawa Śródmieście 02-013
ul. Lindleya 14
Telefony 0-22 58-46-100
Faks 0-22 58-46-250
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT56101010100165802221000000
VAT06101010100165802222000000
PIT53101010100165802223000000
d.j.b.
in.d47101010100165802227000000
j.b.
wyd.91101010100165802230000000
doch.41101010100165802231000000
Uwagi

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Siedziba Warszawa Śródmieście 02-013
ul. Lindleya 14
Telefony 0-22 584-51-00
Faks 0-22 625-50-06
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT09101010100166232221000000
VAT56101010100166232222000000
PIT06101010100166232223000000
d.j.b.
in.d97101010100166232227000000
j.b.
wyd.44101010100166232230000000
doch.91101010100166232231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

Siedziba Warszawa Śródmieście 03-719
ul. Jagiellońska 15
Telefony 0-22 511-35-00
Faks 0-22 511-35-02
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT73101010100165932222000000
VAT63101010100165932222200000
PIT68101010100165932222100000
d.j.b.
in.d17101010100165932227000000
j.b.
wyd.49101010100104292230000000
doch.96101010100104292231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: