FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

pomorskie

Urząd Skarbowy Wejherowo

Urząd Skarbowy w Wejherowie

Siedziba Wejherowo 84-200
ul. Sobieskiego 346
Telefony 58 736 39 00
Faks 58 736 39 00
Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk
d.
CIT38101011400143972221000000
VAT85101011400143972222000000
PIT35101011400143972223000000
d.j.b.
in.d29101011400143972227000000
j.b.
wyd.73101011400143972230000000
doch.23101011400143972231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI