FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Wieruszów

Urząd Skarbowy w Wieruszowie

Siedziba Wieruszów 98-400
ul. Rynek 12/13
Telefony 0-62 78-31-971
Faks 0-62 78-31-978
Konta bankowe
d.
CIT53101013710003452221000000
VAT03101013710003452222000000
PIT50101013710003452223000000
d.j.b.
in.d44101013710003452227000000
j.b.
wyd.88101013710003452230000000
doch.38101013710003452231000000,
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI