FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

kujawsko-pomorskie

Urząd Skarbowy Włocławek

Urząd Skarbowy we Włocławku

Siedziba Włocławek 87-800
ul. Okrzei 72B
Telefony 0-54 231-34-31
Faks 0-54 231-19-84
Konta bankowe
NBP O/O Bydgoszcz
d.
CIT88101010780024372221000000
VAT38101010780024372222000000
PIT85101010780024372223000000
d.j.b.
in.d79101010780024372227000000
j.b.
wyd.26101010780024372230000000
doch.73101010780024372231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI