FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Wrocław

Dolnośląski Urząd Skarbowy

Siedziba Wrocław 51-130
ul. Żmigrodzka 141
Telefony 0-71 323-68-00
Faks 0-71 323-68-05
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT19101016740009542221000000
VAT66101016740009542222000000
PIT16101016740009542223000000
d.j.b.
in.d10101016740009542227000000
j.b.
wyd.54101016740009542230000000
doch.04101016740009542231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Pierwszy Urząd Skarbowy

Siedziba Wrocław 50-515
ul. Ks. Czesława Klimasa 34
Telefony 0-71 795-05-00
Faks 0-71 795-05-02
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT04101016740000392221000000
VAT51101016740000392222000000
PIT98101016740000392223000000
d.j.b.
in.d92101016740000392227000000
j.b.
wyd.39101016740000392230000000
doch.86101016740000392231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI