FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

Urząd Skarbowy Wrocław - Śródmieście

Siedziba Wrocław-Śródmieście 50-044
ul. Piłsudskiego 27-29
Telefony 0-71 343-53-76, 0-71 371-41-70
Faks 0-71 344-55-56
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT41101016740005502221000000
VAT88101016740005502222000000
PIT38101016740005502223000000
d.j.b.
in.d32101016740005502227000000
j.b.
wyd.76101016740005502230000000
doch.26101016740005502231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI