FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubuskie

Urząd Skarbowy Wschowa

Urząd Skarbowy we Wschowie

Siedziba Wschowa 67-400
ul. Zielony Rynek 7
Telefony 0-65 540-80-60
Faks 0-65 540-80-61
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT31101017040059202221000000
VAT78101017040059202222000000
PIT28101017040059202223000000
d.j.b.
in.d22101017040059202227000000
j.b.
wyd.66101017040059202230000000
doch.16101017040059202231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: