FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Zakopane

Urząd Skarbowy w Zakopanem

Siedziba Zakopane 34-500
ul. Jagiellońska 7
Telefony 0-18 201-56-64
Faks 0-18 201-37-85
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT58101012700044442221000000
VAT08101012700044442222000000
PIT55101012700044442223000000
d.j.b.
in.d49101012700044442227000000
j.b.
wyd.93101012700044442230000000
doch.43101012700044442231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: