FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Zgierz

Urząd Skarbowy w Zgierzu

Siedziba Zgierz 95-100
ul. Ks. J. Popiełuszki 8
Telefony 0-42 27-01-000
Faks 0-42 27-01-001
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT96101013710004462221000000
VAT46101013710004462222000000
PIT93101013710004462223000000
d.j.b.
in.d87101013710004462227000000
j.b.
wyd.34101013710004462230000000
doch.81101013710004462231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE