FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Zgorzelec

Urząd Skarbowy w Zgorzelcu

Siedziba Zgorzelec 59-900
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8b
Telefony 0-75 64-94-800
Faks 0-75 64-94-900
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT43101016740012542221000000
VAT90101016740012542222000000
PIT40101016740012542223000000
d.j.b.
in.d34101016740012542227000000
j.b.
wyd.78101016740012542230000000
doch.28101016740012542231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI