FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubuskie

Urząd Skarbowy Zielona Góra

Lubuski Urząd Skarbowy

Siedziba Zielona Góra 65-950
ul. Dr Pieniężnego 24
Telefony 0-68 456-09-00
Faks 0-68 456-09-01
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT38101017040059592221000000
VAT85101017040059592222000000
PIT35101017040059592223000000
d.j.b.
in.d29101017040059592227000000
j.b.
wyd.73101017040059592230000000
doch.23101017040059592231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Siedziba Zielona Góra 65-054
ul. dr Pieniężnego 24
Telefony 0-68 456-01-00
Faks 0-68 456-01-01
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT70101017040020912221000000
VAT20101017040020912222000000
PIT67101017040020912223000000
d.j.b.
in.d61101017040020912227000000
j.b.
wyd.08101017040020912230000000
doch.55101017040020912231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze

Siedziba Zielona Góra 65-054
ul. dr Pieniężnego 24
Telefony 0-68 456-02-00
Faks 0-68 456-02-01
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT75101017040055002221000000
VAT25101017040055002222000000
PIT72101017040055002223000000
d.j.b.
in.d66101017040055002227000000
j.b.
wyd.13101017040055002230000000
doch.60101017040055002231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI