FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Złotów

Urząd Skarbowy w Złotowie

Siedziba Złotów 77-400
al. Piasta 25
Telefony 0-67 263-54-20
Faks 0-67 263-39-00
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT28101014690062622221000000
VAT75101014690062622222000000
PIT25101014690062622223000000
d.j.b.
in.d19101014690062622227000000
j.b.
wyd.63101014690062622230000000
doch.13101014690062622231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: