FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Żory

Urząd Skarbowy w Żorach

Siedziba Żory 44-240
ul. Wodzisławska 1
Telefony 0-32 478-85-30
Faks 0-32 478-85-31
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT10101012123115422221000000
VAT57101012123115422222000000
PIT07101012123115422223000000
d.j.b.
in.d98101012123115422227000000
j.b.
wyd.45101012123115422230000000
doch.92101012123115422231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE