FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Żuromin

Urząd Skarbowy w Żurominie

Siedziba Żuromin 09-300
ul. Piłsudskiego 4
Telefony 0-23 657-32-76
Faks 0-23 657-32-56
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT82101010100917892221000000
VAT32101010100917892222000000
PIT79101010100917892223000000
d.j.b.
in.d73101010100917892227000000
j.b.
wyd.20101010100917892230000000
doch.67101010100917892231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: