FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Zwoleń

Urząd Skarbowy w Zwoleniu

Siedziba Zwoleń 26-700
ul. Wojska Polskiego 39
Telefony 0-48 676-35-43
Faks 0-48 676-24-67
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT30101010100350732221000000
VAT77101010100350732222000000
PIT27101010100350732223000000
d.j.b.
in.d21101010100350732227000000
j.b.
wyd.65101010100350732230000000
doch.15101010100350732231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: