FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Żyrardów

Urząd Skarbowy w Żyrardowie

Siedziba Żyrardów 96-300
ul. 1-go Maja 49a
Telefony 0-46 855-35-56
Faks 0-46 855-35-56
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT53101010100162032221000000
VAT03101010100162032222000000
PIT50101010100162032223000000
d.j.b.
in.d44101010100162032227000000
j.b.
wyd.88101010100162032230000000
doch.38101010100162032231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: