FirmaZnajdź adresWspieranie eksportu

Algieria

Izba Przemysłowo- Handlowa w Seybouse

Izba Przemysłowo- Handlowa w Seybouse

Izba Przemysłowo- Handlowa w Seybouse
(Chambre de commerce et d’industrie Seybouse)
(Annaba- Guelma- El-Traf)
Palais consulaire
Palace Mohamed Belouizded
B.P. 244
23000 ANNABA
Tel: (0021338) 862723-04
Fax: (0021338) 868440
Email: cci_seybouse@yahoo.com

Pozostałe organizacje w tym kraju

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI