Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościPodatkiEwidencja środków trwałych jest niezbędna do odliczenia kosztu
2011-08-16 08:56

Ewidencja środków trwałych jest niezbędna do odliczenia kosztu

Ewidencja środków trwałych jest niezbędna do odliczenia kosztu
[fot: endopack/iStockphoto]

Autor: Iwona Cackowska, Elżbieta Węcławik - Tax Care


Podatnicy, dokonujący rozliczenia podatkowego w oparciu o prowadzoną przez nich podatkową księgę przychodów i rozchodów, zobowiązani są do prowadzenia między innymi ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Warto zatem określić, co składa się na taką ewidencję i jakie informacje muszą zostać w niej zawarte.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do sporządzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wynika to z przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Co prawda, akt ten nie definiuje jednoznacznie czym jest wspomniana ewidencja, jednakże zawiera odniesienie do stosownych przepisów ustaw o podatkach dochodowych.

Samochód użytkowany dłużej niż rok ujmujemy w ewidencji

Przykładowo, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za środek trwały uznaje się budynki, budowle i lokale mieszkalne, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Bardzo ważnym wydaje się warunek dotyczący ich kompletności i zdatności do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania. Należy podkreślić, że przewidywany okres używania środków trwałych jest dłuższy niż jeden rok. Podatnik powinien także zwrócić uwagę na fakt, że składniki majątku uznawane za środki trwałe powinny być wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej albo oddane do używania na podstawie umowy najmu dzierżawy lub umowy leasingu.

Elementy ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Właściwie prowadzona ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w myśl przepisów podatkowych, powinna zawierać informacje dotyczące zawartych w niej składników majątkowych, pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację. Są to przede wszystkim: data nabycia oraz przyjęcia do użytkowania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wraz ze szczegółową ich charakteryzacją.

Przeczytaj również:

Jakie korzyści daje amortyzacja degresywna
Bardzo ważne jest określenie początkowej wartości składników majątku, a także przyjętej dla każdego z nich stawki amortyzacyjnej. Konsekwentnie, należy także podać kwoty odpisów amortyzacyjnych za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do wykazu, a następnie z niego wykreślony i ponownie wprowadzony. Nie bez znaczenia pozostaje także zaktualizowana wartość początkowa i wartość odpisów amortyzacyjnych, jeżeli wartość środka trwałego ulegała przeszacowaniu, także na skutek ulepszenia, gdzie należy podać również wartość tego ulepszenia.

Należy pamiętać, iż moment zbycia lub likwidacji danego składnika majątkowego musi zostać odnotowana w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, podatnik powinien w omawianej ewidencji zawrzeć, przyporządkowany do każdej pozycji, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych oraz liczbę porządkową wpisu.

Warto również podkreślić, że zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji należy dokonać najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.

Wyłączenia z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Warto podkreślić fakt, że wpisowi do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się co roku, jako iloczyn liczby metrów kwadratowych i kwoty 988 zł.

Brak ewidencji to brak kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych skutkuje niemożliwością zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj w Money.pl
Jakie korzyści daje amortyzacja indywidualna
To duże udogodnienie dla przedsiębiorców, gdyż pozwala na dostosowanie kosztów amortyzacji do ich potrzeb.
Co i w jaki sposób zapisujemy w ewidencji środków trwałych
Majątek trwały firmy to wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia techniczne oraz nieruchomości, których okres użyteczności jest dłuższy niż rok.
Komu opłaca się karta podatkowa?
Największą zaletą karty podatkowej jest stała w ciągu roku wartość podatku, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca.


Tagi: firma, środki trwałe, ewidencja
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl


2011-08-18 16:11:54 91.196.12.* | lora
Re: Ewidencja środków trwałych jest niezbędna do odliczenia kosztu [1]
Jak mam samochód w leasingu to też daję go do ewidencji środków trwałych?
2011-08-18 20:42:52 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zależy to od rodzaju tego leasingu:
Tu mądrość z netu (kanc. P.Szafran)

"W przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu u leasingobiorcy oraz przychodu u leasingodawcy zalicza się jedynie odsetkowa część rat leasingowych, w kosztach leasingobiorcy znajdą się również koszty użytkowania przedmiotu leasingu , przedmiot leasingu wykazuje się w środkach trwałych leasingobiorcy i u niego amortyzuje , umowa leasingu zawierana jest na okres zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu . Inaczej sytuacja wygląda w przypadku leasingu operacyjnego, bardziej popularnego w obrocie gospodarczym, tu kosztem uzyskania przychodu u leasingobiorcy jest cała rata leasingowa, która stanowi przychód leasingodawcy. Przedmiot leasingu pozostaje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Ponadto kosztami uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym są; czynsz inicjalny, opłaty manipulacyjne, prowizje oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu.
2011-08-16 20:45:52 83.5.72.* | budowlaniec
Re: Ewidencja środków trwałych jest niezbędna do odliczenia kosztu [1]
Dziekuje za odpowiedz. Mam jeszcze dwa pytania, w ewidencji sr. trwałych powinienem uwzględniac urządzenia powyzej jakiej kwoty? Gdzieś przeczytałem że jako środek trwały uznaje się rzecz o wartości powyżej 3500zł, czy jest to prawda? W związku z tym mniej wartościowych środków nie mam obowiązku ujmowac w rejestrze? Po drugie jak mam wycenic srodki, które zakupiłem nie mając jeszcze firmy?
Z gory dziekuje za pomoc:)
2011-08-17 10:16:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
3500 zł to limit poniżej którego koszt środka trwałego wlicza się w koszty jednorazowo. Środki o większej wartości należy już amortyzować.
To również limit wartości środka, który w ewidencji musi się znaleźć. Tańszy nie musi, ale niewciągnięty nie może być uznany za koszt.

Wartość na dzień wciągnięcia musi być ...rynkowa, a więc oszacowana. Taka, za jaką w danej chwili by się ów środek dało sprzedać.

Tu więcej:

1.http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/co;i;w;jaki;sposob;zapisujemy;w;ewidencji;srodkow;trwalych,7,0,676103.html
2011-08-16 14:58:06 83.7.3.* | budowlaniec
Re: Ewidencja środków trwałych jest niezbędna do odliczenia kosztu [2]
Czy bedąc na ryczałcie i prowadząc jedynie ewidencje przychodów też powinieniem prowadzić ewidencje śr.trwałych i wartośąci niematerialnych i prawnych?
2011-08-16 19:21:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak.
Na wypadek, gdyby postanowił Pan zmienić formę opodatkowania, albo któryś z tych środków zbyć.

Poza tym obowiązek ten wynika wprost z art. 15 USTAWY
z dnia 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne

a więc elementarnej dla tej formy opodatkowania.
2012-01-31 18:18:39 109.173.217.* | Michaił7
A co jeśli nie dodałem laptopa do ewidencji środków trwałych - nabyłem go przed rozpoczęciem działalności, a następnie wliczyłem w koszty zakupioną myszkę do tego laptopa? Myszka była wykorzystywana w działalności.