Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wartości niematerialne i prawne - czym są?

Wartości niematerialne i prawne to np. licencje czy prawa do wynalazków. Ustawa o rachunkowości definiuje wartości niematerialne i prawne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(pixabay.com / CC0)
Wartości niematerialne i prawne mają swoją wartość początkową, którą ustala się podobnie jak w przypadku środków trwałych

Wartości niematerialne i prawne to np.:

 • prawa do wynalazków, znaków towarowych;
 • wartość firmy;
 • know-how, czyli prawo do tego, żeby wykorzystywać wiedzę handlową lub naukową.

Wartości niematerialne to także te prawa majątkowe, z których korzysta się na podstawie umowy najmu. Żeby prawa majątkowe można było uznać za wartości prawne i niematerialne, trzeba spełnić łącznie kilka warunków:

 • muszą być używane dłużej niż rok;
 • mogą być przeznaczone dla własnych potrzeb jednostki gospodarczej;
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania.

##Jak określić wartość początkową wartości niematerialnych?

Żeby ustalić, jaką wartość początkową mają WNiP, trzeba zastosować analogiczne zasady, jak ma to miejsce w ustalaniu wartości środków trwałych. Ustalenia wartości dokonujemy zależnie od tego, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie.

 • Jeśli były kupione – ustalamy wartość na podstawie ceny nabycia.
 • W przypadku wytworzenia – ustalamy na podstawie kosztu wytworzenia.
 • Jeśli zostały nabyte nieodpłatne – ustalamy to na podstawie wartości rynkowej.

##Wartości niematerialne i prawne a modernizacja

W sytuacji, gdy wartości niematerialne i prawne zostały zakupione, to ich wartość liczona będzie według kwoty netto (bez podatku). Do wartości trzeba też doliczyć wszystkie koszty, które zostały poniesione w związku z zakupem. Są to koszty np. transportu lub ubezpieczenia.

W przypadku samodzielnego wytworzenia trzeba określić wartość na podstawie środków, które zostały wykorzystane do produkcji danych wartości niematerialnych.

##Amortyzacja wartości niematerialnych

Prawo podatkowe przewiduje, że należy dokonać odpisów amortyzacyjnych. Wartość zależy od tego, ile wartość niematerialna i prawna była warta w momencie nabycia. Amortyzację można rozliczać miesięcznie, kwartalnie albo na koniec roku podatkowego. Prawo daje możliwość samodzielnego określenia stawek amortyzacji. Są jednak wyraźnie określone okresy, w których dokonujemy odpisów. I tak:

 • 2 lata dla praw autorskich i licencji obejmujących programy komputerowe;
 • 2 lata na wyświetlanie filmów i programów telewizyjnych;
 • 3 lata na rozliczenie prac rozwojowych;
 • 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję wartości niematerialnych i prawnych, tak jak prowadzi się ewidencję środków trwałych.

Warto pamiętać, że w przypadku podatników, którzy rozliczają się ryczałtem, chociaż nie bierze się tu pod uwagę kosztów uzyskania przychodu, to możliwe jest odliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

##Wartości niematerialne i prawne a program komputerowy

Zgodnie z prawem autorskim oprogramowanie komputerowe podlega prawu autorskiemu. W związku z tym kupno oprogramowania musi być uwzględnione jako wartość niematerialna i prawna.

Jeżeli określona wartość niematerialna i prawna nie jest już potrzeba, bo np. kupiono inne oprogramowanie albo licencję, należy dokonać likwidacji tej wartości. Robi się to przez jej wykreślenie z ewidencji. Jeśli wartość nie zdążyła się zamortyzować, to pozostałą wartość można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz