Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPodatkiNie za każdy wyjazd przysługuje dieta
2009-11-05 09:04

Nie za każdy wyjazd przysługuje dieta

Nie za każdy wyjazd przysługuje dieta
[fot: Money.pl/I.M.]

Autor: Agnieszka Zawadzka


Prowadzący firmę także ma prawo do diet w podróży służbowej. Nie wtedy jednak, gdy świadczy usługi przewozowe.

Przedsiębiorca, ponosząc wydatki związane z wydatkiem służbowym, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile ich poniesienie mogło mieć wpływ na osiągnięcie przychodu firmy.

Ponadto, w przypadku podróży służbowej, przysługują mu - tak samo jak jego pracownikom - diety. Diety służą pokryciu podwyższonych kosztów wyżywienia w podróży. Diety należne przedsiębiorcy mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu w kwocie nie wyższej, niż wysokość diet przysługujących w takim przypadku zatrudnionym.

Zasada ta ma jednak jedno ograniczenie, związane z definicją "podróży służbowej". Wprawdzie pojęcie to nie jest zdefiniowane w przepisach podatkowych, jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji prawa podatkowego uznał, że w sytuacji, gdy wykonywane usługi transportu stanowią przedmiot działalności gospodarczej, nie są one podróżą służbową.

Organ podatkowy opierał się tu na uchwale Sądu Najwyższego wydanej w składzie 7 sędziów w dniu 19 listopada 2008 r., sygn. akt II PZP 11/08, zgodnie z którą kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże służbowe w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy - nie jest w podróży służbowej. Analogicznie podróżą służbową nie można nazwać usług transportowych wykonywanych osobiście przez właściciela firmy.

Jak zauważa dyrekto Izby - nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie będxzie mógł wpisać w koszty diet za żadną podróż. W przypadku, gdy wyjeżdża - przykładowo - w celu podpisania umowy z kontrahentem, zakupu nowego sprzętu itp. - czyli podróży która nie stanowi bezpośrednio wykonywania przez niego usługi - diety do wysokości przysługującej pracownikom, można normalnie rozliczyć.

DIETY ZA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ:
Sposób rozliczania diet w podróży krajowej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990; ost. zm. w Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

Zaś sposób rozliczania diet w podróży zagranicznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991; ost. zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1555).Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Prawo autorskie a 50-procentowe koszty uzyskania przychodu Prawo autorskie a 50-procentowe koszty uzyskania przychodu
Zastosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów nie jest bezwarunkowe. To musisz wiedzieć.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?
Nie wszystkim jednak skorzystanie z tak niskiej stawki się opłaca. Zobacz, kto nie powinien jej stosować.