Na skróty
Money.plFirmaWiadomościPodatkiNie za każdy wyjazd przysługuje dieta
2009-11-05 09:04

Nie za każdy wyjazd przysługuje dieta

Nie za każdy wyjazd przysługuje dieta
[fot: Money.pl/I.M.]

Autor: Agnieszka Zawadzka


Prowadzący firmę także ma prawo do diet w podróży służbowej. Nie wtedy jednak, gdy świadczy usługi przewozowe.

Przedsiębiorca, ponosząc wydatki związane z wydatkiem służbowym, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile ich poniesienie mogło mieć wpływ na osiągnięcie przychodu firmy.

Ponadto, w przypadku podróży służbowej, przysługują mu - tak samo jak jego pracownikom - diety. Diety służą pokryciu podwyższonych kosztów wyżywienia w podróży. Diety należne przedsiębiorcy mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu w kwocie nie wyższej, niż wysokość diet przysługujących w takim przypadku zatrudnionym.

Zasada ta ma jednak jedno ograniczenie, związane z definicją "podróży służbowej". Wprawdzie pojęcie to nie jest zdefiniowane w przepisach podatkowych, jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji prawa podatkowego uznał, że w sytuacji, gdy wykonywane usługi transportu stanowią przedmiot działalności gospodarczej, nie są one podróżą służbową.

Organ podatkowy opierał się tu na uchwale Sądu Najwyższego wydanej w składzie 7 sędziów w dniu 19 listopada 2008 r., sygn. akt II PZP 11/08, zgodnie z którą kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże służbowe w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsce świadczenia pracy - nie jest w podróży służbowej. Analogicznie podróżą służbową nie można nazwać usług transportowych wykonywanych osobiście przez właściciela firmy.

Jak zauważa dyrekto Izby - nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie będxzie mógł wpisać w koszty diet za żadną podróż. W przypadku, gdy wyjeżdża - przykładowo - w celu podpisania umowy z kontrahentem, zakupu nowego sprzętu itp. - czyli podróży która nie stanowi bezpośrednio wykonywania przez niego usługi - diety do wysokości przysługującej pracownikom, można normalnie rozliczyć.

DIETY ZA PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ:
Sposób rozliczania diet w podróży krajowej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990; ost. zm. w Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

Zaś sposób rozliczania diet w podróży zagranicznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991; ost. zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1555).Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
Podobne wiadomości
Odsetki od niespłaconego leasingu. Kiedy są kosztem uzyskania przychodu? Odsetki od niespłaconego leasingu. Kiedy są kosztem uzyskania przychodu?
Zobacz, z czym nie możesz ich pomylić.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto może rozliczać się w tej formie?
Nie wszystkim jednak skorzystanie z tak niskiej stawki się opłaca. Zobacz, kto nie powinien jej stosować.