Money.plFirmaArchiwumArchiwum roczne
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum roczne

Artykuły z dnia 2005-11-05
  • Jednostki organizacyjne uprawnione do szkolenia w zakresie bhp
    W artykule omówiono problematykę dotyczącą jednostki organizacyjnej uprawnionej do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp, w związku z kontrowersyjnym zapisem § 4 rozporządzenia MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.
  • Problemy funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy (zagadnienia wstępne)
    W zawiązku z zamierzeniami zmian w podporządkowaniu Państwowej Inspekcji Pracy wobec pojawiającej się krytyki dotyczącej zmniejszonej skuteczności oddziaływania, niniejszy tekst jest próbą wstępną oceny dotychczasowego stanu prawnego z równoczesnym wyjaśnieniem przyczyn i problemów wpływających na działalność tej instytucji oraz wskazaniem rozwiązań mogący usprawnić funkcjonowanie nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.