Money.plFirmaArchiwumArchiwum roczne
ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNY NEWSLETTERArchiwum roczne

Artykuły z dnia 2006-02-18
  • Prawo do dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto
    W artykule omówiono zagadnienia dotyczące obowiązku pracodawcy udzielenia dnia wolnego w przypadku niewykorzystania przez pracownika dnia wolnego od pracy udzielonego za przepracowaną niedzielę lub święto.
  • Praca przy monitorach ekranowych
    A artykule omówiono zakres stosowania przepisów bhp dotyczących monitorów ekranowych, w szczególności w stosunku do pracowników wykorzystujących monitory ekranowe jako ekrany kontrolne lub sygnalizujące.
  • Zadaniowy czas pracy
    W artykule omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania zadaniowego czasu pracy, zwracając szczególnie uwagę na wyczerpanie niezbędnych przesłanek uzasadniających stosowanie zadaniowej formuły czasu pracy.