Notowania

Jakie korzyści daje zatrudnianie niepełnosprawnych

Każdorazowo możemy liczyć na zwrot kosztów związanych z odpowiednim wyposażeniem miejsca pracy oraz ulgi we wpłatach do PFRON i ZUS.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Daquella manera/CC/Flickr)

W Polsce wciąż za mało pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne, wynika to najczęściej ze zwykłej ludzkiej ignorancji i utartych w społeczeństwie stereotypów. Tymczasem osoby niepełnosprawne często nie tylko efektywniej pracują, ale i z ich zatrudnienia właściciele firm mogą czerpać niepodważalne korzyści.

Na Zachodzie sytuacja wygląda znacznie lepiej, bo pracę posiada co druga niepełnosprawna osoba, natomiast w Polsce na 2,5 mln niepełnosprawnych jest zatrudniona tylko co piąta. Pracodawcy wykazując się zupełnym brakiem wyobraźni i elementarnej wiedzy dotyczącej korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wybierają kandydatów z mniejszymi kwalifikacjami, co w przyszłości odbija się na efektywności firmy i jej środkach finansowych. Pracownik z niewystarczającymi umiejętnościami blokuje sprawność działania przedsiębiorstwa, dlatego też z czasem zostaje zwolniony. A co za tym idzie, proces rekrutacji przedłuża się, a pracodawca ponosi kolejne koszty z nim związane.

Zamiast tracić tak cenny czas na kolejne bezowocne procesy rekrutacyjne, warto od razu przyjąć do pracy profesjonalistę, nawet jeśli jest nim osoba niepełnosprawna. Oto jakie korzyści płyną z zatrudnienia niepełnosprawnych:

  1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną przez co najmniej 36 miesięcy (przy wcześniejszym podpisaniu umowy ze starostą, gdyż zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem jej zawarcia) może ubiegać się maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
  2. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy - pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną przez co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych (stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności) lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób. Refundacja dotyczy, na przykład adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia pracownika pomagającego zatrudnionej osobie niepełnosprawnej. Pracodawca ubiegający się o wyżej wymienioną refundację musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  3. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - *przysługuje ono pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej; pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. lub pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 pracowników. Przy czym nie można mieć zaległych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Właściciele firm otrzymują dofinansowanie na pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery PESEL i NIP, a także informacje przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu oraz na osoby niepełnosprawne, które nie mają ustalonego prawa do emerytury. Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć miesięcznej pensji pracownika niepełnosprawnego.
  4. *Refundacja składek ZUS - *wystarczy w deklaracji rozliczeniowej składanej do ZUS zaznaczyć odpowiedni kod i wpisać kwoty ubezpieczenia osób niepełnosprawnych finansowane przez PFRON lub budżet państwa, co odciąża pracodawcę, gdyż sam nie musi już powyższych kwot wpłacać na rzecz ZUS. Dotyczy w równej mierze zakładów pracy chronionej jak i pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.
  5. *Ulgi we wpłatach na PFRON - *pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6 proc.), muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. W związku z tym pracodawcy zatrudniający więcej niż 6 proc. niepełnosprawnych zostają zwolnieni z tego obowiązku. Natomiast zatrudniając osoby ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, można liczyć na obniżenie obowiązujących 6 proc. Ponadto jeżeli pracodawcy niespełniający powyższych warunków kupią usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkty od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają prawa do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na rzecz Funduszu.
  6. *Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę - *na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych. Zwrotem kosztów zajmuje się starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej uprzednio z pracodawcą.

Jak widać intratnych korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wiele, wystarczy tylko troszkę zorientować się w temacie, by zyskać profesjonalnego pracownika, przyczyniając się tym samym do zharmonizowania fluktuacji kadr.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/85/t21589.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/o;co;wolno;pytac;przy;rekrutacji,20,0,794644.html) O co wolno pytać przy rekrutacji Zgodnie z prawem można badać jedynie merytoryczne kompetencje kandydata, czyli jego doświadczenie zawodowe i wykształcenie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/20/t83220.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;uniknac;praktyk;dyskryminacyjnych;w;rekrutacji,5,0,790533.html) Jak uniknąć praktyk dyskryminacyjnych w rekrutacji Zgodnie z prawem można badać jedynie merytoryczne kompetencje kandydata, czyli jego doświadczenie zawodowe i wykształcenie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/167/t34727.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/od;czego;zaczac;zatrudnianie;pracownikow,244,0,838132.html) Od czego zacząć zatrudnianie pracowników Przedsiębiorca chcąc zatrudniać pracowników, musi pamiętać o obowiązku poinformowania o tym niektórych instytucji państwowych.
Tagi: zatrudnianie pracowników, rekrutacja, msp, księgowość internetowa
Źródło:
wfirma.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz